Υπηρεσίες - :: PC4 :: PC - IT Remote Support - Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη

PC4
PC4
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προβλήματα που επιλύονται με την εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη:

Για ιδιώτες:
 • Υποστηριξη μεσω teamviewer,anydesk.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγραμμάτων.
 • Ρυθμίσεις του δικτύου σας (WiFi κτλ).
 • Εγκατάσταση περιφερειακών όπως Printers, Scanners, Πολύμηχανημάτων κ.α.
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση λογαριασμού e-mail (Outlook, Gmail, Hotmail κτλ).
 • Αφαίρεση ιών και κακόβουλου λογισμικού από τον υπολογιστή σας.
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup).
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης και ταχύτητας του υπολογιστή.

Για εταιρίες:
 • Υποστηριξη μεσω teamviewer,anydesk.
 • Εγκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων περιφεριακών.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων προγραμμάτων.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγραμμάτων.
Αρχική                      Downloads
Blog                         Αγορά
Υπηρεσίες                Επικοινωνία

PC4 - Copyright 2020
All Rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο